1-1.jpg 

天哪…這真是太神奇了
今晚看到專欄編輯在「資生堂礦物泥拔粉刺面膜」留言時
我以為是自己眼花了呢
(因為可能沒有下次了,所以趕緊把畫面留起來作紀念)

對於單純想記錄生活點點滴滴的我來說
這真是莫大的喜悅及鼓勵呀
雖然常被老公笑稱流水帳,但這裡的每篇文章、每張照片
都是為了想保留住我當下最美好(有時是最糟糕)的回憶
無論是吃的、玩的、看的;心情的、生活的一切一切
我願意分享、也感謝來自各地朋友們的分享
Blog真是個奇妙的東西,它在無形中已拉近我們彼此的距離

                                                                         0056.gif 

    全站熱搜

    n2nancy 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()